نویسنده = یحیی زارع مهرجردی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر شلاقی بر زنجیره تامین دارو با در نظر گرفتن تحریم های بین المللی با رویکرد سیستم داینامیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2021.55544.2114

مهدی نخعی نژاد؛ امیر حسن فرخ زاد؛ آفرین اخوان؛ یحیی زارع مهرجردی


2. ارائه‌ی یک مدل جدید مدیریت موجودی توسط فروشنده برای انتخاب خرده‌فروش در شرایط رقابتی

دوره 37.1، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 103-115

10.24200/j65.2021.56263.2142

مرضیه کریمی؛ حسن خادمی زارع؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدباقر فخرزاد


3. یک رویکرد حل ترکیبی برای مسئله‌ی‌مکان‌یابی ـ مقاوم‌سازی بیمارستان‌های دارای ظرفیت محدود}

دوره 35.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-80

10.24200/j65.2019.51047.1895

داوود شیشه بری؛ یحیی زارع مهرجردی؛ سعیده ساریخانی خرمی