نویسنده = رضا توکلی مقدم
تعداد مقالات: 5
1. مدل برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌یی برای مکان‌یابی مراکز جمع‌آوری محصولات در شبکه‌های لجستیک سبز

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-65

علی احسان؛ رضا توکلی مقدم؛ وحیدرضا قضاوتی


2. مدل کنترل موجودی دوهدفه‌ی احتمالی با حمل‌ونقل چندحالته و الگوگیری از مسئله‌ی بسته‌بندی ظرف

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-107

سید مسعود طحانیان قمی؛ رضا توکلی مقدم


3. طراحی شبکه‌ی تأمین حلقه‌بسته با ریسک اشتراکی تحت شرایط عدم قطعیت

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 81-91

مریم صانعی؛ رضا توکلی مقدم