نویسنده = فرزاد خمامی‌زاده
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، پاییز و زمستان 1384، صفحه 41-48

مهدی رافتی جاویدان؛ شیوا خوشخویی؛ فرزاد خمامی‌زاده؛ کاظم حنایی


3. مطالعه‌ کمی و کیفی ریزساختار الیاژ ریختگی 356 A آلومینیم و تاثیر ان بر خواص مکانیکی

دوره 20، شماره 28، پاییز و زمستان 1383، صفحه 38-42

فرزاد خمامی‌زاده؛ علیرضا قاسمی