نویسنده = محمد رضا صفائیه
تعداد مقالات: 3
1. طراحی سیستم تلمبه ی آب از چاه با کاربری انرژی باد

دوره 22، شماره 36، پاییز و زمستان 1385، صفحه 3-8

محمد رضا صفائیه؛ محمد دانشورکاخکی


2. بهینه‌سازی سیستم لوله‌گذاری بین واحد‌های مجتمع پتروشیمی

دوره 22، شماره 34، بهار و تابستان 1385، صفحه 115-122

محمد رضا صفائیه؛ آیدین ناصحی


3. فرایند تحقق پروژه‌هااز ایده تا کاربری

دوره 20، شماره 28، پاییز و زمستان 1383، صفحه 79-85

محمد رضا صفائیه؛ آیدین ناصحی