نویسنده = علی مرتضوی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عددی تاثیر پارامتر‌های موثر در فرایند تزریق در محیط‌های سنگی ناپیوسته

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 93-100

صمد ولی پورشکوهی؛ علی مرتضوی


2. تحلیل عددی سازوکار انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی دارای صفحات لایه‌بندی

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، پاییز و زمستان 1384، صفحه 57-64

حسن بخشنده امنیه؛ علی مرتضوی؛ عبدالرحیم جواهریان