نویسنده = علی جلالی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین اطلاعات مورد نیاز در تصویربرداری از خوردگی‌های لوله‌های نفت

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، بهار و تابستان 1386، صفحه 67-74

حسین روان‌بد؛ فریدون بهنیا؛ علی جلالی