نویسنده = آذرخش مکری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه‌ای تحقیق و توسعه (R&D) در چند کشور جهان

دوره 15، 16- ویژه نامه، بهار و تابستان 1378، صفحه 25-32

جواد علاقبندراد؛ رضا ملکزاده؛ آذرخش مکری


2. موقعیت پژوهش در علوم پزشکی

دوره 15، 16- ویژه نامه، بهار و تابستان 1378، صفحه 53-60

رضا ملکزاده؛ جواد علاقبندراد؛ کریم وصال شیرازی؛ آذرخش مکری