نویسنده = مسعود تجرشی
تعداد مقالات: 2
1. محیط زیست، مقوله‌ای نیازمند توجه

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار و تابستان 1377، صفحه 19-23

مسعود تجرشی؛ علی رستمی


2. نهر فیروزآباد، آیا می‌توان از آن به عنوان یک منبع آب برای آبیاری نام برد؟

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار و تابستان 1377، صفحه 31-38

مسعود تجرشی