نویسنده = تقی ابتکار
تعداد مقالات: 4
1. نقش سوخت‌های میان تقطیر در کاهش آلودگی هوای‌ تهران

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار و تابستان 1377، صفحه 55-57

تقی ابتکار


2. توسعه تکنولوژی و آموزش‌های علمی کاربردی

دوره 12، شماره 12، بهار و تابستان 1375، صفحه 73-75

تقی ابتکار


3. وسایط نقلیه موتوری و هوای پاک

دوره 10، 7- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران" (2)، بهار و تابستان 1373، صفحه 37-41

تقی ابتکار


4. معرفی آموزش‌های علمی - کاربردی (تکنولوژی) در ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1371، صفحه 21-24

تقی ابتکار