نویسنده = عباس افرازه
تعداد مقالات: 2
2. بررسی مسائل تحقیقاتی از دیدگاه استادان دانشگاه

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، پاییز و زمستان 1375، صفحه 18-25

عباس افرازه؛ سید نوالله حسن‌زاده