نویسنده = محمد رضا نعمت‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. انتقال تکنولوژی و رابطه آن با توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1371، صفحه 9-11

محمد رضا نعمت‌زاده