نویسنده = محمد فتحیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر مشخصه‌های ساختاری و محتوایی وبگاه بر اعتماد و عدم اعتماد مشتریان برخط

دوره 35.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-137

10.24200/j65.2019.7109.1710

محمد فتحیان؛ ابراهیم تیموری؛ فاطمه غلامی


2. ارائه‌ی الگوریتمی به‌منظور خوشه‌بندی صفحات وب براساس محتوا و لینک

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-28

10.24200/j65.2017.5572

محمد فتحیان؛ امیرمحسن کریمی‌مجد


3. مدل پیشنهادی برای ارزیابی سطح هوشمندی مورد نیاز ساختمان

دوره 24، شماره 45، پاییز و زمستان 1387، صفحه 77-85

محمد فتحیان