نویسنده = محمد صالح اولیاء
تعداد مقالات: 5
1. شبیه‌سازی مبتنی بر عامل بازار برق ایران بر اساس عامل‌های یادگیرنده‌ی ریسک‌گریز با استفاده از یادگیری تقویتی و سنجه‌ی ارزش در معرض خطر شرطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2021.56143.2137

یحیی زارع مهرجردی؛ محمد حسین رضایی صدرآبادی؛ محمد صالح اولیاء؛ محمد علی وحدت زاد


3. بررسی آثار سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانش و دانش مشتری بر عملکرد شرکت ـ مطالعه‌ی موردی صنعت فنّاوری اطلاعات

دوره 35.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 165-178

10.24200/j65.2019.52133.1936

دانیال بیدگلی؛ محمد صالح اولیاء؛ محمدتقی عیسائی؛ محمدحسین ابویی