نویسنده = ابراهیم تیموری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر مشخصه های ساختاری و محتوایی وب سایت بر اعتماد و عدم اعتماد مشتریان بر خط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

10.24200/j65.2019.7109.1710

محمد فتحیان؛ ابراهیم تیموری؛ فاطمه غلامی