نویسنده = ابراهیم تیموری
تعداد مقالات: 5
پیکربندی مجدد زنجیره تأمین هنگام توسعه محصول جدید با در نظر گرفتن استراتژی جایگزینی دومحصولی (مطالعه موردی: صنعت هدفون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j65.2021.55613.2118

علی عبدی نژاد؛ ابراهیم تیموری؛ فهیمه پورمحمدی