نویسنده = یحیی زارع مهرجردی
تعداد مقالات: 4
2. به‌کارگیری طراحی برای 6 به‌منظور بهینه‌سازی پارامترهای اختلاط بلوک بتنی سبک

دوره 31.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-133

محمدصالح اولیا؛ فرزانه شاکوهی؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدصابر فلاح نژاد


3. تأثیر انتخاب تأمین‌کننده بر میزان سوددهی و رضایت‌مندی مشتریان در یک واحد تولیدی با استفاده از رویکرد سیستم‌های دینامیکی

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-128

یحیی زارع مهرجردی؛ محمدحسین آیت‌اللهی نصرآبادی؛ حسین زارعیان جهرمی


4. مدل‌سازی و تحلیل حساسیت سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده براساس نظریه‌ی بازی استاکلبرگ و با فرض رهبر بودن تولیدکننده

دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-103

یحیی زارع مهرجردی؛ محمدصابر فلاح نژاد؛ حسن رسایی