نویسنده = محمد علی پیرایش
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد یکپارچه برای انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترین

دوره 36.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-62

10.24200/j65.2019.52228.1940

زهرا سادات حسینی؛ محمد صابر فلاح نژاد؛ محمد علی پیرایش؛ حسن حسینی نسب