نویسنده = عاطفه عشوری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد روش‌های تخمین داده‌های از دست رفته‌ی فازی بر شاخص توانایی فرایند دومتغیره‌ی فازی Cp‌m

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-73

10.24200/j65.2017.5576

عرفانه نیکزاد؛ عاطفه عشوری؛ امیرحسین امیری؛ علی سلماس‌نیا