نویسنده = وحید برادران
تعداد مقالات: 1
1. طراحی اقتصادی نمودار کنترل ۳E‌W‌M‌A-تعدیل شده برای پایش پروفایل‌های خطی ساده با رویکرد زنجیره‌ی مارکوف

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-20

امیرحسین امیری؛ محبوبه محبی؛ وحید برادران