نویسنده = علی اکبر برومند‌شریفی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی روش حل تقریبی برای مسئله‌ی مکان‌یابی ـ مسیریابی ـ موجودی پیوسته و چند انباره

دوره 33.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-104

10.24200/j65.2018.5512

عارفه طاهرخانی؛ کوروش عشقی؛ علی اکبر برومند‌شریفی