کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
یک مدل آماری-هوشمند برای تشخیص نقاط خرابی در نگهداری و تعمیرات پیشگویانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1401

10.24200/j65.2022.57224.2189

مهدی خاشعی؛ مبینا خوش سیرت؛ ناصر ملاوردی