کلیدواژه‌ها = ریسک
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی، تحلیل کیفی و خوشه‌بندی ریسک‌های پروژه‌های خطوط هوایی برق براساس استاندارد P‌M‌B‌O‌K

دوره 32.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-46

زهره معظم جزی؛ مریم حامدی؛ غلامرضا اسماعیلیان


3. مدل برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌یی برای مکان‌یابی مراکز جمع‌آوری محصولات در شبکه‌های لجستیک سبز

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-65

علی احسان؛ رضا توکلی مقدم؛ وحیدرضا قضاوتی


5. عوامل مؤثر در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه‌ی موردی: بانک اقتصاد نوین)

دوره 1-28، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 87-98

پیام حنفی زاده؛ جعفر اسدی؛ حمیدرضا خدمتگذار