تعداد مقالات: 954
18. مطالعه و بررسی تطبیقی ساختارهای جبران‌ساز برای سیستم‌های A‌D‌S‌L

دوره 25، شماره 52، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-10

محمدرضا پاکراوان


19. مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل

دوره 25، شماره 50، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-8

َسهیلا یغمایی


21. نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران

دوره 25، شماره 47، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-11

آیدین ختلان


22. یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله‌ی تخصیص تصادفی

دوره 24، شماره 45، پاییز و زمستان 1387، صفحه 3-12

کورش عشقی


24. بررسی امکان تامین بارهای پراکنده در مسیر خطوط انتقال فشار قوی

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1380، صفحه 3-7

مهدی احسان؛ نصرالله پوزش


25. فناوری اطلاعات و چشم انداز های آن

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار و تابستان 1381، صفحه 3-7

حسن غقوری فرد؛ مسعود کامران