تعداد مقالات: 902
2. مطالعه و بررسی تطبیقی ساختارهای جبران‌ساز برای سیستم‌های A‌D‌S‌L

دوره 25، شماره 52، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-10

محمدرضا پاکراوان


3. مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل

دوره 25، شماره 50، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-8

َسهیلا یغمایی


5. نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران

دوره 25، شماره 47، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-11

آیدین ختلان


6. یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله‌ی تخصیص تصادفی

دوره 24، شماره 45، پاییز و زمستان 1387، صفحه 3-12

کورش عشقی


8. بررسی امکان تامین بارهای پراکنده در مسیر خطوط انتقال فشار قوی

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1380، صفحه 3-7

مهدی احسان؛ نصرالله پوزش


9. فناوری اطلاعات و چشم انداز های آن

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار و تابستان 1381، صفحه 3-7

حسن غقوری فرد؛ مسعود کامران


10. بررسی رسوب سختی چند سازه‌‌یی‌های آلومینیوم - Sicp

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1382، صفحه 3-6

سید مرتضی سید ریحانی؛ حمید رضا محمدیان سمنانی


11. دور‌های حدی در دستگاه شکار - شکارچی گوس با تابع پاسخ

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1382، صفحه 3-12

محمود حصارکی؛ سید مهرداد مقدس


12. سنجش و مقایسه‌ی فرایند های مستقیم ابزارسازی سریع به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 20، شماره 28، پاییز و زمستان 1383، صفحه 3-14

حامد اصغرزاده؛ محمود اعظمی


13. بررسی یک مدل انتقال بیماری در یک محیط باز

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، بهار و تابستان 1384، صفحه 3-6

محمود حصارکی؛ سید مهرداد مقدس


14. اثر اتصال به روش فاز مایع‌گذار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 304

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-9

هیمن نیکدین؛ علی اکبر اکرامی


15. شبیه‌سازی گاز دوبعدی در ALGaN / GaN HEMT و بررسی ولتاژ شکست آن

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، بهار و تابستان 1386، صفحه 3-9

رحیم فائز


16. طراحی سیستم تلمبه ی آب از چاه با کاربری انرژی باد

دوره 22، شماره 36، پاییز و زمستان 1385، صفحه 3-8

محمد رضا صفائیه؛ محمد دانشورکاخکی


17. اولویت‌بندی مشخصه‌های فنی و مهندسی در مدل QFD با استفاده از روش TOPSIS در حالت فازی

دوره 22، شماره 34، بهار و تابستان 1385، صفحه 3-9

منوچهر نجمی؛ مجید ابراهیمی؛ فریدون کیانفر


18. نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، پاییز و زمستان 1384، صفحه 3-10

سعید شبستری؛ مهرشاد صنمی


19. بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1380، صفحه 3-10

محمد‌رضا سلطانی؛ علی رضا داوری


20. سیر پیدایش زیست‌فناوری

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، بهار و تابستان 1379، صفحه 3-6


21. ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت عامل موثر در توسعه فن‌آوری

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، پاییز و زمستان 1378، صفحه 3-13

محمد تقی مهدوی


22. راهبرد‌های توسعه آموزش عالی کشور در برنامه سوم توسعه

دوره 15، 16- ویژه نامه، بهار و تابستان 1378، صفحه 3-9

علی اکبر صالحی


23. محیط زیست و توسعه پایدار

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار و تابستان 1377، صفحه 3-9

مجید مخدوم


24. گذشته و آینده تحصیلات تکمیلی در ایران (1)

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، پاییز و زمستان 1376، صفحه 3-23

علی اکبر صالحی؛ جعفر کیوانی


25. مروری بر "ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت" و ارایه یک پیشنهاد برای بهبود این ارتباط

دوره 12، 13- ویژه "ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت"، پاییز و زمستان 1375، صفحه 3-8

سید محمد معطر حسینی