تعداد مقالات: 995

21. مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل

دوره 25، شماره 50، مهر 1388، صفحه 3-8

َسهیلا یغمایی