دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. رویکرد نظریه بازی برای قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن تخفیف های مقداری و سیاست بازگشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.51905.1928

محمدرضا قاسمی؛ مرتضی راستی برزکی؛ حمید زارعی


2. مدل سازی انتشار مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع تولیدی با استفاده از تحلیل پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.50623.1873

جعفر باقری نژاد؛ مریم نائیجی


3. مدل ریاضی دو هدفه برای مسأله ی مکانیابی-تخصیص پسماند جامد شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.51068.1892

مریم نیلی؛ محمد سعید جبل عاملی؛ فاطمه صبوحی


4. طراحی مدل پویایی های سیستم جهت بررسی رفتار شاخص بهره وری کل عوامل در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.51869.1925

یحیی زارع مهرجردی؛ علی مصطفایی پور؛ سعید عابدی؛ محبوبه هنرور


5. اولویت‌بندی شاخص‌های کیفیت داده‌های پژوهشی برپایه تکنیک‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.52158.1934

محمدجواد ارشادی؛ هدیه کرم‌نیای فر؛ فرزاد موحدی سبحانی


6. رویکرد یکپارچه برای انتخاب تامین کننده پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.52228.1940

زهرا سادات حسینی؛ محمد صابر فلاح نژاد؛ محمد علی پیرایش؛ حسن حسینی نسب


7. طراحی نمودارهای کنترل مبتنی بر باقیمانده ها برای پایش پروفایلهای خطی ساده در فرآیندهای تولید کوتاه مدت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.51025.1884

سید بابک خلیلی دیلمی؛ امیرحسین امیری؛ پیمان خسروی


8. اثر ورود یک اپراتور چهارم بر فضای رقابت در بازار تلفن همراه ایران : رویکرد نظریه بازی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.52391.1947

سمیه تاجدینی؛ مهدی سیف برقی


یادداشت فنی

10. بررسی معیار‌های ارتقاء مدیریت کیفیت و تعالی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مطالعه موردی شبکه مادرمخابراتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.52811.1964

عبدالله آقایی؛ محمد رضا زارع؛ یاسر صمیمی؛ احمد اصل حداد


12. بهینه سازی همزمان قیمت و مدت ضمانت برای خانواده‌ای از محصولات چند قطعه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.52582.1952

سعیده کتابی؛ مظاهر ضیایی؛ مهسا قندهاری


13. بهینه‌سازی همزمان فعالیت های نگهداری و تعمیرات و موجودی قطعات‌یدکی برای سیستم زوال‌پذیر با لحاظ نت کامل و ناکامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.53074.1987

مرتضی سلطانی؛ ابراهیم تیموری؛ فهیمه پورمحمدی


14. امکان سنجی بهینه سازی چیدمان در انبار با استفاده از الگوریتم طبیعی گسترش تنش و روش محاسباتی المان محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.52982.1976

امید فتاحی ولیلائی؛ سید کورش طباطبایی؛ علی عابدیان


17. بهینه‌سازی توام برنامه ‏ریزی تولید و نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن ملاحظات انتشار کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.52983.1972

وحید حاجی پور؛ مریم سادات سادات موسوی


19. بهبود سیستم‌های تخلیه ی بارگیری هم‌زمان با ایجاد امکان تجمیع بار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2020.54244.2042

سجاد گوزل زاده؛ زهره خلیل پور؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری