دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. طراحی زنجیره تأمین نسل دوم سوخت سبز مبتنی بر سیاست‌های انتشار کربن در شرایط عدم‌قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2020.54886.2076

ناعمه زرین پور؛ آیدا خانی


2. تاثیر دو عامل تصادفات و شرایط جوی بر ترافیک با استفاده از درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2020.54632.2066

مینا کریمی؛ محمد سعدی مسگری


یادداشت فنی

4. بررسی اثر شلاقی بر زنجیره تامین دارو با در نظر گرفتن تحریم های بین المللی با رویکرد سیستم داینامیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2021.55544.2114

مهدی نخعی نژاد؛ امیر حسن فرخ زاد؛ آفرین اخوان؛ یحیی زارع مهرجردی


پژوهشی

5. توسعه مدلی یکپارچه در زنجیره تامین دو سطحی با فرض تولید اقلام معیوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2021.52427.1951

علیرضا حجی؛ فردین رضایی زینالی


6. آزادسازی لاگرانژ برای زمانبندی جریان‌کارگاهی منعطف در شبکه‌های چندکارخانه‌ای ناهمسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2021.56538.2157

الهه کلوندی؛ جواد بهنامیان


7. یک الگوریتم ترکیبی کارآمد بهبودیافته برای مسأله سفرچندفروشنده در مقیاس بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2021.55500.2109

سید حمید میرمحمدی؛ سیما امیری؛ پریسا فیض الهی


8. مقایسه عملکرد روشهای اندازه گیری شباهت طولانی ترین زیردنباله مشترک و چرخش زمانی پویا در داده کاوی سری های زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2021.55318.2100

غلامرضا سلیمانی؛ مسعود عابسی


9. شبیه‌سازی مبتنی بر عامل بازار برق ایران بر اساس عامل‌های یادگیرنده‌ی ریسک‌گریز با استفاده از یادگیری تقویتی و سنجه‌ی ارزش در معرض خطر شرطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2021.56143.2137

یحیی زارع مهرجردی؛ محمد حسین رضایی صدرآبادی؛ محمد صالح اولیاء؛ محمد علی وحدت زاد


10. الگوگیری از مسئله بسته‌بندی ظرف توسعه یافته با اندازه و هزینه متفاوت در یک مسئله سفارش‌دهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2021.55146.2085

مریم حامدی؛ سید مسعود طحانیان قمی؛ رضا توکلی‌مقدم