دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. ترکیب وب‌خدمت‌ها مبتنی بر مشاهدات کاربران در سناریوی رایانش ابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7353.1827

محمد فتحیان؛ محمد رضا رازیان


یادداشت فنی

3. شناسایی و تجزیه‌و‌تحلیل الگوهای سیکلی و سیستماتیک در نمودارهای کنترل فرآیند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.50069.1837

سید محمد تقی فاطمی قمی؛ سیدعلی لسانی


پژوهشی

4. توسعه روشهای آماری مبتنی بر موجک برای پایش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.50530.1854

رسول نورالسنا؛ مهدی کوشا


5. طراحی بهینه آزمون های زوال تسریع شده مخرب با حضور ریسک های رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.50338.1848

مرتضی آگاه؛ رسول نورالسنا؛ کامیار صبری لقائی


یادداشت فنی

6. ارائه یک مدل ترکیبی بر پایه برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی و روش سطح پاسخ جهت بهینه‌سازی مشخصه‌های کیفیت با در نظر گرفتن استواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7304.1798

طه حسین حجازی؛ زکیه پارسایی


پژوهشی

7. مسیریابی دوره ای گروه های خدمات فنی چاهها در میادین نفتی مشترک فراساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7328.1809

عبدالحمید اشراق نیای جهرمی؛ روح اله ایقانی یزدلی


8. ارایه یک الگوریتم بهینه‌سازی خفاش برای مسأله مسیریابی- موجودی چنددوره‌ای- چندمحصولی همراه با شکست تقاضا و حمل در بازگشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7259.1779

محسن فرقانی؛ محمد علی وحدت زاد؛ احمد صادقیه


10. مدل‌سازی سه مرحله‌ای و دو هدفه مساله‌ی برنامه‌ریزی حمل و نقل، انتخاب و تغییرات تاکتیکی سبد وسایل نقلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7280.1785

مهدی بشیری؛ پریسا حسنی


11. طراحی مجدد شبکه زنجیره تأمین جهت ایجاد قابلیت تاب‌آوری با معرفی استراتژی تشکیل اتحادیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.50645.1860

محمد یاوری؛ محسن عاقلان


12. ارائه یک رهیافت تعیین توآم اندازه انباشته، قیمت‌گذاری و برنامه بازرسی آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7326.1814

مریم صفرنژاد؛ مجید امین نیری؛ رضا قاسمی یقین


13. بهینه‌سازی فواصل بازرسی در افق زمانی محدود برای یک سیستم دو مولفه‌ای با دو نوع خرابی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7268.1781

حمید موکدی؛ سید محمد سیدحسینی؛ کامران شهانقی


14. چارچوبی کمّی برای انتخاب راهبردهای پاسخ به ریسک در شرکتهای نوپا (مطالعه موردی: شرکت نوپای نانوفناوری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7322.1810

سیده مریم هاشمی؛ محمدمهدی لطفی؛ محمد علی وحدت زاد


یادداشت فنی

15. مدل تلفیقی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان. موردکاوی: خدمات پس از فروش ایران خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.7203.1753

مهران سپهری؛ امیر حسین صادقی دولت ابادی


یادداشت فنی

17. مدلسازی و حل یک مسئله غیرخطی تولید- توزیع پیشنهادی با دو رویکرد حل برنامه‌ریزی غیرخطی و الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.6767.1542

سیدحمیدرضا پسندیده؛ امیرحسین نوبیل؛ حجت نبوتی


18. تاثیر آمیختگی مصرف‌کنندگان با برندها در رسانه‌های مجازی بر ارزش ویژه برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.50184.1838

سید علیرضا میرباقری؛ منوچهر نجمی


پژوهشی

19. ارائه مدل ریاضی برای مکان‌یابی پایگاه‌های اورژانس با هدف کاهش میانگین و انحراف معیار زمان سرویس‌دهی (مطالعه موردی اورژانس تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.51159.1893

حمیدرضا گل مکانی؛ مهتاب اسکندر


20. مسیریابی دوره ای شناورهای خدماتی با پنجره زمانی در صنعت نفت دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.51278.1903

عبدالحمید اشراق نیای جهرمی؛ روح اله ایقانی یزدلی


یادداشت فنی

21. ارائه‌ی یک مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی همزمان بازرسی‌ها و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرایط زوال مارکفی ماشین و عدم قطعیت تقاضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.50720.1866

رضا نوری؛ احمد صادقیه؛ محمدمهدی لطفی


پژوهشی

22. رویکرد نظریه بازی برای قیمت‌گذاری و تعیین میزان مصرف انرژی محصولات در یک زنجیره‌تامین با مشتریان حساس به مسائل زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.51220.1897

ساجد زارع؛ مرتضی راستی برزکی؛ سید رضا حجازی


23. ارائه‌ی مدل مقدار اقتصادی تولید (EPQ) با در نظر گرفتن تورم، ارزش زمانی پول و متغیر سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.51273.1902

هادی مختاری؛ علی فلاحی


24. خودارزیابی سیستم‌های تولید شبکه‌ای در محیط‌های فازی شهودی (مطالعه موردی: شرکت سیم و کابل مغان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.50441.1849

رضا شیخ؛ زهرا عامری؛ مجتبی غیاثی


25. یک رویکرد حل ترکیبی برای مسئله مکان‌یابی- مقاوم‌سازی بیمارستان‌های با ظرفیت‌های محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.51047.1895

داوود شیشه بری؛ یحیی زارع مهرجردی؛ سعیده ساریخانی خرمی


26. مدل ریاضی و الگوریتم مبتنی بر اولین برازش برای مسئله میلک ران در صنعت خودروسازی با در نظر گرفتن ملاحظات بسته‌بندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.52046.1937

فریور رنجبران؛ ابوالفضل کاظمی؛ علی حسین زاده کاشان


یادداشت فنی

27. بررسی اثرات سیاستهای سرمایه گذاری دانش و دانش مشتری بر عملکرد شرکت -مطالعه موردی صنعت فناوری اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.52133.1936

دانیال بیدگلی؛ محمد صالح اولیاء؛ محمدتقی عیسائی؛ محمدحسین ابویی


پژوهشی

28. مدل یکپارچه کنترل فرآیند آماری و سیاست نگهداری و تعمیرات مبتنی بر نظارت تأخیری در فرآیندهای دو مرحله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.51017.1883

سیدسعید نجیبی؛ امیر حسین امیری؛ فرزاد امیرخانی