دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. معیارهای اهمیت در پایایی در زنجیره‌ی مارکف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.51767.1921

رضا برادران کاظم زاده؛ علی نوروزیان؛ سیدتقی اخوان نیاکی


2. ترکیب الگوریتم های جهش قورباغه ای و کرم شب تاب در توسعه الگوریتم مسیریابی چندگامی شبکه‌های‌حسگر بی‌سیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.52690.1960

احمد صادقیه؛ امیرحسین برزین؛ حسن خادمی زارع؛ محبوبه هنرور


3. مدلسازی و حل مسئله زمانبندی کارگاه باز چند هدفه با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.53187.1982

فریبرز مرادی؛ مهدی یزدانی


4. مکان‌یابی رقابتی ترتیبی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و گرانشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.54090.2032

مریم اسماعیلی؛ نجمه بهرام پور


6. بازطراحی زنجیره تأمین سبز- مقاوم شبکه آب‌رسانی: مطالعه موردی شبکه آب‌رسانی شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.52635.1954

محمد یاوری؛ ریحانه نادری؛ الهام سجادپور


9. طراحی اقتصادی آماری یک نمودار کنترل به منظور پایش مدت زمان بقای بیماران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.55246.2092

شروین اسدزاده؛ نوید رفیعی؛ سیدتقی اخوان نیاکی


10. مدل بیزین ریسک‌ مشتری بر پایه مشخصه‌های عملکردی: یک استراتژی موفق در حفظ مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.51713.1920

علی اصغر بازدار؛ نرگس طاهری


11. ارائه مدل ریاضی دو هدفه برای مسئله زمان بندی پرستاران با درنظر گرفتن ترجیحات پرستار مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.53511.2004

محمد خامنه باقری؛ فرناز برزین پور


12. یک سیاست یکپارچه تولید‌-موجودی در زنجیره تأمین دوسطحی برای محصولات فاسدشدنی با در نظر گرفتن تخفیف مقداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.54761.2072

مهسا قندهاری؛ مریم عبدی


13. یکپارچه‌سازی کیفیت و نگهداری_تعمیرات با در نظر گرفتن انحرافات با دلیل چندگانه برای فرآیندهای با کیفیت بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.53389.2021

علی سلماس نیا؛ احمد حاتمی؛ علی طالش کاظمی


14. طراحی سیستم هوشمند انتخاب سبد پروژه‌ها با درنظرگیری ارزش در معرض ریسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.54579.2061

مجید شخصی نیائی؛ سید حسین ایرانمنش؛ سید سروش گل افشانی


15. ارائه چارچوب پشتیبان تصمیم و ارزیابی ریسک پروژه با رویکرد ترکیبی شبیه سازی و تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی (مطالعه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.54821.2074

ابراهیم رضائی نیک؛ فهیمه علمی


16. توسعه مدلی برای مسئله تسطیح منابع و سفارش دهی مواد با شدت اجرای متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.53336.1989

سجاد کاظمی؛ حامد داوری اردکانی؛ محمد محمدی


17. طراحی زنجیره تأمین نسل دوم سوخت سبز مبتنی بر سیاست‌های انتشار کربن در شرایط عدم‌قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.24200/j65.2020.54886.2076

ناعمه زرین پور؛ آیدا خانی


18. تاثیر دو عامل تصادفات و شرایط جوی بر ترافیک با استفاده از درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.24200/j65.2020.54632.2066

مینا کریمی؛ محمد سعدی مسگری


یادداشت فنی

20. بررسی اثر شلاقی بر زنجیره تامین دارو با در نظر گرفتن تحریم های بین المللی با رویکرد سیستم داینامیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2021.55544.2114

مهدی نخعی نژاد؛ امیر حسن فرخ زاد؛ آفرین اخوان؛ یحیی زارع مهرجردی