دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. معیارهای اهمیت در پایایی در زنجیره‌ی مارکف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.51767.1921

رضا برادران کاظم زاده؛ علی نوروزیان؛ سیدتقی اخوان نیاکی


2. ترکیب الگوریتم های جهش قورباغه ای و کرم شب تاب در توسعه الگوریتم مسیریابی چندگامی شبکه‌های‌حسگر بی‌سیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.52690.1960

احمد صادقیه؛ امیرحسین برزین؛ حسن خادمی زارع؛ محبوبه هنرور


3. مدلسازی و حل مسئله زمانبندی کارگاه باز چند هدفه با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.53187.1982

فریبرز مرادی؛ مهدی یزدانی


4. مکان‌یابی رقابتی ترتیبی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و گرانشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.54090.2032

مریم اسماعیلی؛ نجمه بهرام پور


6. بازطراحی زنجیره تأمین سبز- مقاوم شبکه آب‌رسانی: مطالعه موردی شبکه آب‌رسانی شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.52635.1954

محمد یاوری؛ ریحانه نادری؛ الهام سجادپور


9. طراحی اقتصادی آماری یک نمودار کنترل به منظور پایش مدت زمان بقای بیماران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.55246.2092

شروین اسدزاده؛ نوید رفیعی؛ سیدتقی اخوان نیاکی


10. مدل بیزین ریسک‌ مشتری بر پایه مشخصه‌های عملکردی: یک استراتژی موفق در حفظ مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j65.2020.51713.1920

علی اصغر بازدار؛ نرگس طاهری