ارایه یک الگوریتم بهینه‌سازی خفاش برای مسأله مسیریابی- موجودی چنددوره‌ای- چندمحصولی همراه با شکست تقاضا و حمل در بازگشت

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایعnدانشکده فنی و مهندسیnدانشگاه یزدnایران

2 گروه مهندسی صنایعrnدانشکده فنی مهندسیrnدانشگاه یزدrnشهر یزدrnایران

3 گروه مهندسی صنایعnدانشکده فنی مهندسیnدانشگاه یزدnشهر یزدnایران

چکیده

این مقاله در قالب یک زنجیره تأمین دوسطحی، یک ترکیب عملیاتی از مسأله مسیریابی-موجودی چند-دوره ای کلاسیک را بسط داده و شامل یک مسأله چند-محصولی، همراه با ناوگان ناهمگنی از وسایل نقلیه میباشد که کمبود موجودی مجاز نبوده و توسط دو ویژگی بسیار مهم و کاربردی مسایل مسیریابی، یعنی «حمل در بازگشت» همراه با اولویت مشتریان خط رفت، و «استراتژی ارسال شکسته» که امکان سرویس دهی به هر مشتری توسط حداقل یک وسیله نقلیه را فراهم میکند، ترکیب شده است. نخست یک مدل ریاضی جدید برای مسأله مورد نظر ارایه شده است. این مسأله از نوع چند جمله ای نامعین سخت NP-hard میباشد؛ با توجه به ادبیات مسایل مسیریابی-موجودی، برای اولین بار الگوریتم بهینه سازی خفاش که عملکرد آن توسط یک الگوریتم ژنتیک کارا مورد ارزیابی قرار میگیرد، برای حل مدل توسعه داده شده است. در پایان به تحلیل نتایج عددی حاصل از این الگوریتم برای مسایل آزمون، پرداخته میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Bat algorithm for multi-period multi-product inventory-routing problem with backhauls and split delivery

نویسندگان [English]

  • Mohsen Forghani 1
  • mohammadali vahdatzad 2
  • Ahmad sadegheih 3
1 industrial engineering departmentnّFaculty of engineeringnYazd universitynIran
2 assistant professorrnindustrial engineering departmentrnFaculty of engineeringrnYazd universityrnIslamic Republic of Iran
3 industrial engineering departmentnFaculty of engineeringnYazd universitynIran
چکیده [English]

Transportation planning and inventory management is among the key problems at the various levels of a supply chain. The integration of transportation and inventory decisions is known as the inventory routing problem (IRP) in the literature. Building upon the reviewed literature, this paper expands an operational combination of the classical routing-inventory problem in the form of a two-level supply chain, that includes a multi-period, multi-product inventory- routing coupled with various kinds of fleets with different available capacities that is named as Fleet Size and Mix Vehicle Routing Problem (FSMVRP). In this model, stock out is not allowed. Additionally, two practical and significant features of routing are taken into consideration including: 1- "backhauls" in which the Distributor (Vendor) is supposed to provide services to two groups of the customers (linehaul and backhaul costumers), assuming that each one of the vehicles is first unloaded to satisfy the demands of the linehaul customers and it is later loaded by collecting the loads from the backhaul customers. And 2- "Split delivery" strategy according to which there is a possibility to provide the services to each customer by at least one vehicle. Due to the varying demands of the customers, it is quite possible that the demands of some customers are more than the available capacity of one vehicle. Especially in urban transportation, in which several vehicle transitions occurs on a demand point. Thus, the split services can aid to minimize the number of the vehicles used, which in turn will increase the environmental sustainability. Therefore, first, a new mathematical model, i.e. a mixed-integer programming (MIP) formulation, is presented for the problem. This problem is a non-deterministic polynomial-time hard (NP-hard). Then, according to the literature on routing-inventory problems, a bat optimization algorithm, whose performance is evaluated by an efficient genetic algorithm, is developed for the first time. At the end, the numerical results obtained by this algorithm are analyzed using the randomized test problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory-routing
  • backhauls
  • Bat optimization algorithm
  • split delivery
  • multi product