انتخاب همزمان تامین‌کنندگان و تعیین سیاست موجودی زنجیره‌های تامین غیرقطعی چندمحصولی با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران،

چکیده

امروزه افزایش رقابت تجاری سازمان‌ها را مجبور به بهبود کارائی خود نموده است، از این رو در عرضه محصولات به خواسته های مورد نظر مشتری و به کیفیت و هزینه مورد نظر آنها توجه می شود. در این مقاله، سیستم زنجیره‌تامین سه سطحی شامل چند تامین کننده، یک تولید کننده، و یک مشتری نهایی با فرض وجود چند محصول در نظر گرفته شده است. فرض بر این است که تولیدکننده در هر بار سفارش، مواد خام را براساس سیاست بهینه از یکی از تامین کنندگان به مقدار Q دریافت می کند. هدف این مقاله ، تعیین سیاست کنترلی بهینه برای انتخاب تامین‌کنندگان ، بازپرسازی، و تصمیمات بهینه کنترل کیفیت است به طوری که مجموع هزینه‌های متحمل شده از جمله موجودی، تاخیر، بازرسی و بازپرسازی و هزینه‌های تولید حداقل گردد. رویکرد حل این مساله بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی است. نتایج مثال عددی، کارایی روش پیشنهادی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneous Selection of Suppliers and Determining Inventory Policy of Multi-Product Uncertain Supply Chains with Simulation-Based Optimization Approach

نویسندگان [English]

  • Elnaz Tavan 1
  • Seyed Mojtaba Sajadi 2
1 New Business Department,, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
2 New Business Department, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Increasing business competitiveness forced companies to improve their business. Therefore, industry managers have found that it is necessary to focus on the supply of products in according to the wishes of the customer, the quality and the cost of their intended use. We consider a three-stage supply chain involving multiple suppliers, a manufacturer producing multiple type of products and a final customer. At each order, the manufacturer receives the raw material from a supplier Based on optimal policy in a lot of size Q. The production process could produce additional nonconforming products and the manufacturer could be unavailable due to failures (following a general time-to-failure (TTF) distribution) and repair operations (following a general time-to-repair (TTR) distribution). propose a control policy that coordinates supplier selection, replenishment, production and quality inspection decisions Upon reception, the manufacturer applies a simple lot-by-lot acceptance sampling plan with attributes. This plan is characterized by a random sample of size n and an acceptance criterion c. Based on this inspection plan, if the number of non-conforming items d, found in this sample, is equal to or less than c, the lot will be accepted. Otherwise, the lot will be refused and returned to its original supplier, and then a new order is placed. At this instant, the manufacturer is not obliged to keep the same supplier. He can choose anyone that offers better replenishment conditions. In this work, we aim to determine the optimal control policy for supplier selection, replenishment and optimal quality control decisions that minimizes the total cost, which includes inventory, backlog, inspection, replenishment and production costs. Coordinating decisions along the entire chain is critical, since it requires determining carefully what to manufacture, as well as what, when and from whom to order. So, simulation-based optimization is one of the methods for solving this problem. Numerical examples show the efficiency of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertain supply chain
  • Optimal suppliers’ selection
  • Quality control
  • simulation based optimization