طراحی اقتصادی آماری یک نمودار کنترل به منظور پایش مدت زمان بقای بیماران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی (استادیار) گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشگاه صنعتی شریف

10.24200/j65.2020.55246.2092

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از نمودارهای کنترل در سیستم‌های سلامت توجه محققین را به خود جلب کرده است. در این مقاله طراحی یک نمودار کنترل جمع تجمعی تعدیل ریسک شده برای پایش مدت زمان بقای بیماران پیشنهاد می‌شود. در این نمودار، تعدیل ریسک با هدف در نظر گرفتن تاثیر ریسک‌های قبل از عمل هر بیمار بر روی زمان بقای او انجام می‌گیرد. به منظور بکارگیری نمودار کنترل پیشنهادی نیاز است تا پارامترهای طراحی به گونه‌ای تعیین شوند که خواص مطلوب اقتصادی و آماری بطور همزمان برآورده شوند. از اینرو، یک مدل چندهدفه پیشنهاد شده است و حل آن توسط یک الگوریتم چندمرحله‌ای انجام می‌پذیرد. سپس، عملکرد رویکرد پیشنهادی در یک مرکز جراحی قلب مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان، مقایسه‌ای با مدل طراحی اقتصادی خالص انجام شده است که نتایج نشان می-دهد طراحی چندهدفه نمودار کنترل با افزایش مقدار نسبتاً کمی در هزینه، دارای ویژگی‌های آماری بهتری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Economic-statistical Design of a Control Chart for Monitoring Patients’ Survival Time

نویسندگان [English]

  • Shervin Asadzadeh 1
  • Navid Rafiei 2
  • S.T.A. Niaki 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Department of Industrial Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Sharif University of Technology
چکیده [English]

In recent years, the development of control charts has attracted the attention of researchers in healthcare systems. The purpose of this paper is to design a risk-adjusted cumulative sum (CUSUM) control chart to monitor the survival time of patients after performing a surgical operation. In this control chart, risk adjustment is conducted to consider the impact of each patient's preoperative risks on survival times. It should be noted that the Parsonnet score has been calculated and recorded for each patient before undergoing a surgical operation. Moreover, a class of survival analysis regression models called accelerated failure time models has been employed for risk-adjustment. However, the implementation of the RACUSUM control chart requires determining the design parameters such as the lower control limit and coefficient for optimal design of CUSUM control chart. These parameters should be selected in an optimal way putting the desired statistical and economic considerations into service. To this end, a multi-objective model, including three objectives of cost, the in-control ARL and the inverse of out-of-control ARL, has been proposed and the model is solved with the help of a multi-stage algorithm based on the data envelopment analysis (DEA) method. Then, to show the performance of the proposed procedure, a real case study has been considered in the cardiac surgery center in Iran. Doing so, a special kind of operation called coronary artery bypass grafting (CABG) surgery was selected, and the information associated with 100 patients was collected over time. Finally, a comparison has been made between the multi-objective design model and a pure economic design model. The results clearly reveal that with a relatively small increase in the cost function, the multi-objective design of the RACUSUM chart has better statistical performance. Therefore, it is advisable to implement the proposed multi-objective model to design the risk-adjusted CUSUM control chart in healthcare systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cumulative sum control chart
  • Risk adjustment
  • Accelerate failure time model
  • economic-statistical design
  • Data envelopment analysis