خصوصیات و کاربرد زیست فعالان سطحی (بیوسور فکتانت‌ها)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و کنترل محیط زیستnدانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و کنترل محیط زیستnدانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

3 مرکز تحقیقات بیوشیمی و کنترل محیط زیستnدانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Properties and application of bioactive surface (Byvsvr Fktantha)

نویسندگان [English]

  • Iran Almzadh 1
  • shiren Trhmjv 2
  • Parivash Moslehi Mslhabady 3
1 Research Center of Biochemistry and Environmental ControlnSchool of Chemical Engineering, Sharif University
2 Research Center of Biochemistry and Environmental ControlnSchool of Chemical Engineering, Sharif University
3 Research Center of Biochemistry and Environmental ControlnSchool of Chemical Engineering, Sharif University
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -