نویسنده = آگاه، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی بهینه آزمون های زوال تسریع شده مخرب با حضور ریسک های رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2018.50338.1848

مرتضی آگاه؛ رسول نورالسنا؛ کامیار صبری لقائی