نویسنده = امیرخانی، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. مدل یکپارچه کنترل فرآیند آماری و سیاست نگهداری و تعمیرات مبتنی بر نظارت تأخیری در فرآیندهای دو مرحله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.51017.1883

سیدسعید نجیبی؛ امیر حسین امیری؛ فرزاد امیرخانی