نویسنده = رنجبران، فریور
تعداد مقالات: 1
1. مدل ریاضی و الگوریتم مبتنی بر اولین برازش برای مسئله میلک ران در صنعت خودروسازی با در نظر گرفتن ملاحظات بسته‌بندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j65.2019.52046.1937

فریور رنجبران؛ ابوالفضل کاظمی؛ علی حسین زاده کاشان