نویسنده = پاینده، علی
تعداد مقالات: 2
1. مدولاسیون رمزی منبع برای منابع گسسته‌ی باحافظه

دوره 25، شماره 52، پاییز و زمستان 1388، صفحه 31-36

علی پاینده


2. بهبود کارایی سیستم مخابراتی انتقال داده در ماهواره‌های سنجش از دورLEO براساس کنترل توان و نرخ ارسال

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، بهار و تابستان 1384، صفحه 31-40

علی پاینده؛ محمدرضا عارف