نویسنده = اشراق نیای جهرمی، عبدالحمید
تعداد مقالات: 1
1. آزمایش مدل سه‌عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 24، شماره 45، پاییز و زمستان 1387، صفحه 39-46

عبدالحمید اشراق نیای جهرمی