نویسنده = ختلان، آیدین
تعداد مقالات: 1
1. نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران

دوره 25، شماره 47، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-11

آیدین ختلان