نویسنده = اکبر‌پور، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دمای تغییر شکل بر خواص مکانیکی فولادهای دو فازی فریتی ـ بینایتی

دوره 25، شماره 47، بهار و تابستان 1388، صفحه 33-39

محمد رضا اکبر‌پور