نویسنده = ارشدی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. آبکاری آلیاژی آهن - نیکل - کروم با جریان ضربه‌یی

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1380، صفحه 78-83

هادی عادلخانی؛ محمد رضا ارشدی