نویسنده = بیات، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. آینده علم و فناوری در ایران و جهان

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار و تابستان 1381، صفحه 14-17

مهرداد بیات