نویسنده = امیری، شروین
تعداد مقالات: 1
1. فناوری اطلاعات در ایران و جایگاه آتی آن

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار و تابستان 1381، صفحه 31-36

سید محمد رضا صدری؛ شروین امیری