نویسنده = شاهدی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. توسعه‌ی علم و فناوری در ایران با رویکردی به بخش کشاورزی

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار و تابستان 1381، صفحه 54-66

علی آهون‌منش؛ محمد شاهدی