نویسنده = خالصی‌زاده، سید موسی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری تولید به عنوان ابزار کارآمد مدیریت واحد‌های تولیدی

دوره 22، شماره 36، پاییز و زمستان 1385، صفحه 75-79

سید موسی خالصی‌زاده؛ رضا کچوئی


2. طراحی یک سیستم جامع حسابداری به عنوان ابزاری مهم در سیستم اطلاعاتی مدیریت

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1382، صفحه 69-73

سید موسی خالصی‌زاده؛ سید علی طیب