نویسنده = حصارکی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی یک مدل انتقال بیماری در یک محیط باز

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، بهار و تابستان 1384، صفحه 3-6

محمود حصارکی؛ سید مهرداد مقدس


2. دور‌های حدی در دستگاه شکار - شکارچی گوس با تابع پاسخ

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1382، صفحه 3-12

محمود حصارکی؛ سید مهرداد مقدس