نویسنده = ارجائی، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هم سنگی در سیستم‌های اشوب‌ناک و روش‌های ایجاد آن

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1382، صفحه 21-28

غلامحسین ارجائی؛ محمد مومنی