نویسنده = جلالی، آرش
تعداد مقالات: 1
1. محیطی برای تولید برنامه از توصیق صوری

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1382، صفحه 42-53

سید حسن میریان حسین ابادی؛ آرش جلالی