نویسنده = ذوالقدری، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. روش جدیدی برای مدولاسیون فضای برداری در مولد هارمونیکی سه فاز

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1382، صفحه 78-85

عبدالرضا مالکی؛ محمد رضا ذوالقدری؛ سید جواد مهدوی