نویسنده = امیر فتاحی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فیدبک شنوائی برنحوه‌ی تغییرات فرکانس اصلی در افراد بزرگسال فارسی زبان دارای نقص شنوائی، پس از کاشت حلزون چند کاناله

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز و زمستان 1382، صفحه 110-119

رسول امیر فتاحی؛ حمید شیخ‌زاده نجار؛ سوسن عبدی؛ سید علی سید صالحی