نویسنده = سعیدی‌ نیا، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بهسازی و سرعت سردشدن الیاژ آلومینیم AS5U3G

دوره 20، شماره 28، پاییز و زمستان 1383، صفحه 15-21

حسن سعید‌ی‌نیا؛ سعید شبستری؛ سعید سعیدی‌ نیا