نویسنده = خالصی‌زاده، سیدرموسی
تعداد مقالات: 1
1. بازیابی اطلاعات از محیط های کنترل پروژه

دوره 20، شماره 28، پاییز و زمستان 1383، صفحه 65-69

سیدرموسی خالصی‌زاده؛ محمد هادی نورانی