نویسنده = شولائی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پایداری ولتاژ و توان در حالت‌های مختلف کنترلی یک سیستم تک تزریقه HVDC

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، بهار و تابستان 1384، صفحه 41-49

محمد رضا میرسپاسی؛ عباس شولائی