نویسنده = سالاری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. روش جدید برای محاسبهی تابع چگالی احتمال عمق نفوذ یون‌های پرتاب شده در نیمه هادی‌ها

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، بهار و تابستان 1384، صفحه 65-75

محمد مولوی کاخکی؛ حسین سالاری