نویسنده = خاتمی، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. محاسبات مهندسی نفت با پارامتر‌های فازی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 101-106

حمید رضا خاتمی؛ محمد رنجبر؛ مهین شفیعی