نویسنده = پورفتح، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش مونته‌کارلوی تصحیح شده کوانتومی برای یک دیود تونلی تشدیدی (RTD)

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، بهار و تابستان 1386، صفحه 109-113

مهدی پورفتح؛ رحیم فائز